کوتاه و خواندنی

هوش موش

دلیل آنکه موشها امروزه در همه جای دنیا از فاضلاب شهرها گرفته تا جزایر استرالیا یافت می شوند مربوط به هوش و ذکاوت آنها است.در واقع حقه ها و کلک های آنها بیشمار است و در اینجا به ذکر دو نمونه آن اکتفا می کنیم:

چند موش یک شیشه روغن کشف می کنند ،سر آن باز است ولی آنها با پوزه ی کوتاه خود قادر نیستند به روغن دسترسی یابند،لذا مشکل خود را به این ترتیب حل می نمایند که یکی از آنها از سر شیشه بالا رفته دم خود را در روغن فرو می برد و سپس دوستانش روغن روی دم او را لیس می زنند.بعدا موش دیگری بجای او همین عمل را تکرار می کند تا موش اولی نیز از روغن ها بخورد.

مشکل دیگری بدین صورت بروز می کند:دو موش تخم مرغی پیدا می کنند و می خواهند آن را به محل امنی برسانند یکی از آنها تخم مرغ را بین پاهایش می گیرد و روی پشت دراز می کشد طوریکه تخم مرغ با ارزش بر شکمش تکیه داشته باشد موش دو با دندان دمش را می گیرد و کشان کشان به مخفیگاه می رساند .

این صحنه را قبلا شاعر معروف فرانسوی " لافونتن " شرح داده بود اما امروزه که از صحنه واقعی آن فیلمبرداری شده دیگر هر گونه تردید دراین باره بی اساس است.

                                                      مجله شکار و طبیعت/شماره 109  

/ 2 نظر / 3 بازدید
آلما

ببخشید جسارت کردم به امید موفقیت روزافزون و بیشتر شدن اطلاعات وبلاگتون [خجالت]