عکس روز :

بهار و شکوفه هایش کشور بحران زده ژاپن را زیبا کرده است ...

                                                                                                        منبع:روزنامه خراسان رضوی

/ 2 نظر / 6 بازدید

[گل]

کرمانی

سلام ابجی بی وفای من. خوبی کاش جای ژاپن بحران زده دل خود را از بحران دور کنیم.و یادی از دوستان قدیمی میکردیم که دلتنگمانند به یادتم به یادم باش.راستی سال تحویل دعا کردم تو ارشد قبول بشی. اگه زحمتی نیست یادی هم از ما بکن .[تماس]بگیر [خداحافظ]