منشا آلودگی های خلیج فارس

کشورهای عربی، منشأ آلودگی های خلیج فارس

شش کشور عربی خلیج فارس با اینکه فقط 50 درصد ساحل این پهناب را در اختیار دارند اما منشأ بیش از 90 درصد آلودگی آن هستند.

     

مدیر کل HSE (نهاد مسؤول حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست) وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری محیط زیست ایران افزود : پیگیری آلودگی های منتشر شده در خلیج فارس نشان می دهد منشأ اغلب این آلودگی ها ساحل جنوبی است و اساساً فعالیتهای نفتی ایران در این پهناب همیشه استانداردهای زیست محیطی مناسب تری داشته است.
دکتر محمدحسین اردشیری افزود: وزارت نفت در سالهای اخیر افزون بر 250 میلیارد تومان برای ارتقای استانداردهای زیست محیطی مراکز نفتی ایران در خلیج فارس هزینه کرده و اگر چه به هر حال عملیات نفتی همیشه در معرض آلایندگی است، ولی دست کم اکنون مطمئنم مقصر اصلی آلودگی های گاه به گاه خلیج فارس نه ما، بلکه کشورهای عربی هستند.
دکتر اردشیری درباره اخبار موجود در زمینه آلودگی شدید محیط زیست در منطقه عسلویه مدعی شد بخشی از این اخبار ناشی از بزرگنمایی رسانه هاست و بخشی دیگر نیز در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است و اساساً فعالیتهای زیست محیطی دوسال اخیر موجب شده اکنون شرایط زیست محیطی عسلویه قابل تحمل تر از قبل باشد، که البته این فعالیتها همچنان باید گسترش یابد.

qudsdaily.com                                                                                          

  

/ 0 نظر / 5 بازدید