ساده اما کارآمد...

  ساده اما کارآمد ....

طرح تفکیک زباله برای فردی مثل من که همیشه این راه ساده ی مشارکت خانواده ها را در فرآیند بازیافت بمعنی گذاشتن چندتا سطل مخصوص برای قرار دادن هر یک از کالاهای بازیافتی درون این سطل ها می دانست امری غیر عملی بنظر می آمد، با توجه به مشکلاتی از قبیل اشغال فضای زیاد در منزل و مشکل رساندن این سطل ها به ظروف مخصوصی که در سطح شهرتوسط شهرداری ها تعبیه شده است .

آشنایی با این وسیله ی ساده که دارای قسمت های مجزایی میباشد پاسخی برای حل مشکل اشغال فضای زیاد و رساندن این کالاها به ظروف مخصوص بازیافت است.حال با وجود طرح  جامع از سوی شهرداری ها مبنی بر تهیه و توزیع و جمع آوری این سبدها می توان فکر موثر و بزرگ بازیافت را بیش از پیش جلو برد.

دانستن این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر همین کار ساده ی تفکیک زباله در منزل صورت نگیرد توسط پرسنل شهرداری طی اولین مرحله ی بازیافت با راندمان پایین و زحمت زیاد انجام می شود.

پس چرا نباید کمکی کوچک اما بزرگ برای عملی کردن طرح های آینده ساز و جامع باشیم؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
تیهو4

تفکیک زباله یک شعار همگانی شده بود جه عجب یکی به عملی کردنش فکرهم کرد. خدا کنه سریع تر اجراییش کنن

تلکابین

ممنون از به روز رسانی