سال 2010= سال بین المللی تنوع زیستی

نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری 1000برابرشده است

سازمان ملل اطلاع داد فرآیند نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری 1000برابر بیشتر از روند طبیعی است.

به گزارش مهر ،سازمان  ملل متحد در تلاش برای معکوس نمودن روند بی سابقه نابودی گونه های جانوری و گیاهی جهان،سال2010را بعنوان سال بین المللی تنوع زیستی نام نهاده و قرار است در این سال سازمان ملل نقش مهم این پدیده بر ادامه حمایت از حیات در کره زمین را با برگزاری رخدادهایی گرامی بدارد.

این سازمان در اطلاعیه ای آورده است:برخی از متخصصان محیط زیست معتقدند فرایند نابودی گونه های مختلف گیاهی و جانوری در جهان1000 برابر بیشتر از روند طبیعی است."کلاوس تاپفر"دبیر کنوانسیون تنوع زیستی که برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) متولی آن است،می گوید:انسان بخشی از تنوع غنی طبیعت است که توان حمایت یا نابودی آن را دارد .وی می گوید،تنوع زیستس یا گونه های مختلف حیات در کره زمین برای پایداری نظام و شبکه بقا حیاتی است،زیرا تنوع زیستی برای همگی ما سلامت،ثروت ،غذا، سوخت و خدمات اساسی که زندگی ما به آنها وابسته است به ارمغان می آورد.

تاپفر می افزاید:فعالیتهای انسانی موجب نابودی تنوع زیستی با سرعت و میزانی عظیم در کره زمین گردیده است.این نابودی بازگشت ناپذیر بوده،موجب فقر همگی ما می شود و نظام حمایتی زندگی که ما هر روز به آن وابسته هستیم را نابود می کند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
فلامینگو

کاش یک گوش شنوا پیدا می شد.