سلام دوستان ...مطلب پیش رو را قبلا برای چندتا از دوستان فرستاده بودم که به قول خودشون دپرس شدن گفتم شما هم این تصاویر کشتار حیوونای بی گناهی که حتی برای دفاع از خودشون یک چنگ هم نمیتونند بندازند ببینید تا شاید بجای دپرس شدن به یه درک برسین ...

البته باید بگم خوشبختانه به دنبال امضای پتیشن جمع شده این کار طبق قانون وضع شده ممنوع اعلام شد ...آره.. درک کنید قدرتی رو که مردم برای مهار قوانین وضع شده یک دولت دارن... البته اگه یه NGO باشه که خیلی بهتره ...بقول آقای خانی یه NGOمیتونه حداقل نقش یه هشدار دهنده رو ایفا کنه و میتونه کاری کنه که توجه مسئولین به برخی امور مهم جلب بشه که درحال حاضر جای خالی همپایی مردم به این شکل در کنار ادارات و سازمانی نظیر محیط زیست حس میشه...
....................................................................................................................

This is me.... a Baby Seal..

این منم... یک بچه فوک آبی

 


Norway and Canada have a new

kind of tourism. Killing baby seals!!!!
They call it 'hunting' and it's a sport

در نروژ و کانادا یک توریزم جدید با کشتن بچه فوک ها راه اندازی شده!!!!
و اسم آن را شکار گذاشته اند و یک ورزش است

You want to call this sport ??

آیا شما هم می خواهید این کار بی رحمانه را را یک نوع ورزش بدانید؟؟؟؟


Is he a sportsman???

آیا به نظر شما این مرد یک ورزشکار است؟؟؟

 

 

Why?

چرا؟You're our only hope !!!

شما تنها امید ما هستید!!!

Please let it stop. This barbarism shouldn't be possible in our society

لطفا این عمل بی رحمانه را متوقف کنید. این وحشی گری نباید در جامعه ما ادامه پیدا کند

Don't turn your back on us, we are so defenseless, we have no guns,
please help us..!!!
لطفا پشت خود را به ما نکنید و بی تفاوت از کنار ما نگذرید،
ما موجودات بی دفاعی هستیم ،
ما هیچ گونه سلاحی نداریم ، لطفا به ما کمک کنید...!!!!!

I know these images seem painful for you,
but we feel the pain...!!
We are being slaughtered by ruthless people and it's going on RIGHT
NOW...!!!


می دانم که تماشای این عکس ها برای شما دردناک است، ولی ما بچه فوک ها هستیم که درد و رنج واقعی را احساس می کنیم،
ما توسط انسان های سنگ دل سلاخی می شویم و این عمل وحشیانه همچنان در حال انجام گرفتن است...!!!!

 

 

What kind of sport is this..?? I didn't harm anyone..!! I was just
swimming around doing nothing, now I'm dead...!!

این دیگر چه ورزشی است...؟؟؟ من به هیچ موجودی صدمه ای نرسانده ام ..!!
من فقط در اطراف شنا می کنم و حالا به دست انسان های بی رحم کشته شده ام...!!!

 


Please help me and my friends...!!!

خواهش می کنم به من و دوستانم کمک کنید.....!!!!

 

You can't just ignore these images..?? Keep silent and doing nothing
makes you guilty...!!


وجدان های شما نباید این عکس ها را نادیده بگیرد......
اگر شما هم سکوت اختیار کنید و هیچ کاری انجام ندهید گناهکار خواهید بود....!!!!

 

 

Please help us...!!

لطفا به ما کمک کنید...!!!

 

 

Please don't leave us alone...!!

لطفا ما را تنها نگذارید....!!!!

 

 

STOP THE KILLING OF SEALS
You can make a statement by forwarding this messageto as many people as you can.
Bring these murderers to the attention of world leaders. Thank you.... !!!!!

کشتن فوک ها را متوقف کنید
این پیام را به تمام کسانی که می شناسید بفرستید، تا با جلب توجه جهانیان جلوی این فجایع زیستی گرفته شود

برگرفته از گفتگوی لاکپشتی

 

What gives him the right to kill us. Who is he to decide about life and death

چه کسی به این مردان حق کشتن ما را داده است.
مگر این مرد چه کسی است که بخواهند در مورد مرگ و زندگی ما تصمیم بگیرد