دلم می لرزد از این روزها!از این نامردمی ها!من سینه ای فراخ ندارم اما در سینه ام جای کافی  برای بغض و ناله این اندوه فراوان بوده و نمیدانم بگویم ...هست!!!

 تقدیم به روح مطهر شهدا محیط بان

دستتان به آسمان رسید و ناگهان رفتید!

... و رفتنتان قصه نبود؛

شاید شاپرکها صدایتان کردند و بهانه ای شدند برای رفتنتان، رفتی زیبا و با شکوه ...

 

... و رفتنتان قصه نبود؛

غمبار، شما را بر دوش احساس ترک خورده مان تا خاک خاطره ها بدرقه می کنیم

و جایتان میان مردانگی و غیرت همیشه خالی خواهد ماند

بدرود! مونسان حیات وحش تنهای سرزمینمان، بدرود!