۴ توله ببر روسی روانه ایران می شوند

هنوز داغ ببر نر سیبری بر دل دوستداران محیط زیست است، اما رییس سازمان محیط زیست از انتقال قطعی ۴ توله ببر روسی به ایران برای احیای ببر مازندران می دهد.

این خبری بود که تو وبلاگ گروهی دو نفر از دوستان(خانم نزل آبادی و امیدی) خوندم ... خبر آنقدر جالب و مهم بود که منم ترجیح دادم اشاره ای به اون داشته باشم.

برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ قانون طبیعت مراجعه کنید.