آمار سرشماری پروند و تصویب ارتقا این منطقه

در پی بیش از یک دهه حفاظت و حراست که افزایش جمعیت وحوش ؛ ضریب امنیتی و توان زیستی منطقه پروند را به دنبال داشته است ؛ پس از بررسیهای بعمل آمده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سفر معاونت محترم ریاست جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور جناب آقای مهندس محمدی زاده به شهرستان سبزوار ؛ ارتقاء سطح حفاظتی منطقه به منطقه حفاظت شده اعلام گردید. قابل ذکر است براساس آخرین سرشماری سالانه وحوش که در سطح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در جهت تخمین جمعیت گونه ها صورت می پذیرد تعداد 864 راس قوچ و میش و کل و بز از گونه های شاخص جانوری منطقه شمارش گردیده است.

بعلاوه معرفی2منطقه شکار ممنوع ریوند و کمرقلعه شهرستان سبزوار به شورای عالی محیط زیست جهت ارتقا به یکی از مناطق تحت حفاظت کشور از دیگر فعالیت های اداره محیط زیست سبزوار است که امیدواریم گفتگوی مهندس خانی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در زمان حضور این چهره در سبزوارو پیگیری های مسئولین اداره پیشرفتهایی در زمینه حل مشکلات پیش رو جهت ارتقا دو منطقه را فراهم نماید.

(با تشکر از همکاری های جناب آقای مهندس زمانی کارشناس محیط طبیعی اداره محیط زیست سبزوار)