نگاهی گذرا به وضعیت کنونی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: 

 

پارک ملی

 اثرطبیعی ملی

پناهگاه حیات وحش

منطقه حفاظت شده

 

منطقه

 شکارممنوع

منطقه پیشنهادی

تعداد 

1

3

2

15

6

11

مساحت

35540

500

69197

546620

711702

366910

مجموع مساحت مناطق تحت مدیریت استان:2.273.607 هکتار

نسبت مناطق به سطح استان :٨/١٩%

مساحت مناطق چهارگانه :  832.241 هکتار 

نسبت مناطق به سطح استان :٧/٣%

هرکدام از این مناطق ،حفاظت گونهایی را برعهده دارد که دونستن حضور ١٢ گونه جدید درخراسان رضوی هم علاوه برگونه های همیشگی جالبه...(از این به بعد اگه اینا رو تو فیلدای خراسان رضوی تون دیدین شوکه نشین...تعجب )


١-عقاب دریایی دم سفید((Haliaeetus albicilla

2-غاز پیشانی سفید(Anser albifrons )

 

 

3-اردک گونه سفید(Bucephala clangula )

 

 

4-گیلانشاه دم سیاه(Limosa limosa )

 

 

5-کوکر گندمی(Pterodes coronatus )

 

 

6-خروس کولی شکم سیاه(Vanellus gregarious )

 

7-یلوه حنایی(Crex crex )

 

 

8-افعی قفقازی متعلق به خانواده افعی های حفره دار

 Agkistrodon intermedius caucasicus

9-سوسمارالبرزی ازخانواده لاسرتیده (Lacerta defilippii)

 

10-جکوی دم کلفت زگیل دار ازخانواده جکونیده

(Bunopus crassicaudus)

 

11-مار درفشی(Lytorhynchus ridgewayi (Boulenger

12-آگامای سروزغی(Phryno cephalus mystaceus )