یه خبر تو یه وبلاگ دیدم که مربوط به چندماه پیش میشه و به کشف یک موجود عجیب در سواحل آمریکا اشاره داره.......در واقع دلیل اینکه من از این خبر تقریبا قدیمی استفاده کردم شباهت عجیب این موجود با یکی از سرستون های تراشیده شده ی تخت جمشیده...

اگه مثل من به استان فارس سفر نکرده باشین حتما عکس این سرستون های تخت جمشید رو دیدین....

     

اگرکمی به این جانور دقت کنید میبینید که این جانور شباهت زیادی به سر ستون تخت جمشید دارد ،در واقع میشه نتیجه گرفت در آن زمان در خلیج همیشه فارس این موجود زندگی میکرده که پس از مرور زمان نسل وی منقرض شده.از دندان های این موجود عجیب و قریب معلوم است که او هم  یکی از سلطان های بزرگ دریا بوده ولی اندازه ی اون بسیار کوچک تر از نهنگ و یا کوسه است.
این موجود به احتمال 99% در آب های خلیج فارس هم زندگی میکرده و حتما هم حیوانی درنده و قوی بوده.زیرا هخامنشیان در سنگ تراشی های خود همیشه نماد قدرت را کشیده اند مثل:شیر،حیوان خیالی ای که از هر موجود قوی ای برداشت کرده اند و  این موجود…..

www.nomadictourism.blogfa.com