یادمه تو مطلبی که در مورد سوسماران ایران تهیه کرده بودم در مورد آگاماهای دم تیغی که از بزرگترین سوسمارهای ایران به استثنای بزمجه هاست وجزو حیوانات گیاهخواره نوشته بودم اعراب گوشت این سوسمار را غذایی لذیذ می دانند و به همین دلیل سوسمار دم تیغی را تقریبا منقرض کرده اند.تا جایی که امروز تصاویری از این غذای خوشمزه اونا که حتما هم جز لیست غذایی اشرافشونه پیدا کردم.

خوشمزهاین شما و این غذای خوشمزه ی اونا سبز

 

تصاویری از صید سوسمار تا پوست کندن و خوردنش!      

 

              

 

               

 

             

 

             

 

            

           

           

 

           

 

            

 

           اوهخوب دیگه حالا غذا آمادست .............!!!!!!

    

           

 

گفتنی ایست 3 گونه از این جنس در ایران وجود دارد که دارای دم مضرس و پوشیده از خار هستند و از دم بقیه سوسمارهای خیلی کلفت تر و به تناسب کوتاهترند که سلاح دفاعی جانور محسوب می شود . فلس های فوقانی دم به برآمدگی های بزرگ نوک تیز تبدیل شده اند و در نواحی کویر مشاهده می شوند.