کشف گونه جدید از پرندگان در کلمبیا

گروه‌ محافظت از زیست کلمبیایی اعلام کردند، پرنده رنگی جدیدی در مناطق دوردست و کاوش نشده کوه‌های آند کشف کرده‌اند.
این فنچ کوچک زرد، سری قرمز دارد و به افتخار قبیله‌‌ای بومی که روزگاری در این منطقه زندگی می‌کرده‌اند یاریگوئیز نام‌گذاری شده است.
این گونه جدید پرندگان در حالی کشف شده است که دولت کلمبیا می‌خواهد 500 جریب (2023428  متر مربع) از مناطق دور دست آند را به پارک ملی تبدیل کند.
کاشفان این گونه جدید اعتقاد دارند پاریگوئیز هم همچون بسیاری از گونه‌های شناخته شده و نشده منطقه آند در حال نابودی است و نسل آن با خطر انقراض رو به روست.

پیش از این جدیدترین پرنده‌ای  که در کلمبیا کشف شده بود یک نمونه تاپاکولوس بود.
کلمبیا با نزدیک به 1865 گونه پرنده متفاوت بهشت کاشفان گونه‌های پرندگان است. البته یک بهشت پر خطر چون به دلیل جنگ‌های داخلی، کلمبیا برای اکوتوریست‌ها مکان ناامنی به شمارمی‌رود.

                                                                   hamshahrionline