به مناسبت روز تنوع زیستی منتشر شد
  آخرین وضعیت گونه‌های جانوری در ایران

  

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی از میان گونه‌های مهره‌دار در ایران، از رده پستانداران، یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه، گورخر ایرانی، دوپای فیروز، حفار ایرانی، از رده پرندگان، گیلانشاه خالدار، درنای سیبری، کرکس پشت سفید، خروس کولی دشتی، از رده خزندگان، لاک پشت عقابی، لاک پشت چرمی و از رده دوزیستان سمندر غارزی «شدیدا در معرض خطر انقراض» قرار دارند.
همچنین از رده پستانداران، پلنگ، گوزن زرد ایرانی، حشره خور شوش، جرد زارودتی، ول کرمانی، سنجابک دم موشی ایرانی، نهنگ آبی و نهنگ خاکستری Schaub's Myotis، از رده پرندگان، اردک سرسفید، بالابان، از رده خزندگان، لاک پشت سبز، لاک پشت فراتی، افعی خالدار، لاک پشت سرخ، لاک پشت زیتونی، از رده ماهی‌ها، ماهی چالباش، ماهی شیپ دریای خزر، ماهی قره برون،‌ماهی اوزن برون، فیل ماهی یابلوگا و از رده دوزیستان نیز سمندر کوهستانی لرستان «در معرض خطر انقراض» هستند.
از رده پستانداران، قوچ وحشی، پازن، فک، گاو دریایی، شنگ معمولی، موش سنجابک، خفاش سندی، خفاش نعل اسبی کوچک، خفاش نعل اسبی مهلی، خفاش بکشتاین، خفاش انگشت دراز، خفاش حنایی، از رده پرندگان عقاب تالابی، هوبره،‌ اردک مرمری، پلیکان خاکستری، عقاب شاهی، عروس غاز، فاخته خاوری، دلیجه کوچک، عقاب دریایی پالاس میش مرغ، باکلان گلوسیاه، غاز پیشانی سفید، آب شکاف، از رده خزندگان، تمساح پوزه کوتاه ایرانی، لاک پشت مهمیزدار، لاک پشت آسیایی، افعی لطیفی، از رده ماهی‌ها، ماهی آتلانتیس، ماهی کورغار، سگ ماهی، کوسه ماهی فسیلی، کوسه ماهی پرستار سبزه، کوسه ماهی گیتاری، کوسه نهنگ، ماهی گیتاری بزرگ خال سفید، کوسه پلنگی و از رده دوزیستان، سمندر کوهستانی آذربایجان، سمندر کوهستانی کردستان جزو گونه‌های «آسیب‌پذیر» هستند.
همچنین از رده پستانداران مرال، خارپشت، اشکول، گرگ، خرس قهوه‌ای، سمور، راسو، کفتار، خدنگ، آهو، گربه جنگلی، برخی از دلفین‌ها، هامستر، دوپا، پایگاه، جربی، شغال، حشره خوارها، رودک‌ها، جردها، زرده بر، کاراکال، پاسواکی‌ها، موش‌ها، دوپای فرات، سنجابک درختی، گربه شنی، شنگ معمولی، سیاه گوش، خفاش جنگلی کوچک، گربه پالاس، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خفاش نعل اسبی بزرگ، سنجاب ایرانی، از رده پرندگان، یلوه حنایی، زرده پره سینه زرد، سنقر سفید، اردک بلوطی، کاکایی چشم سفید، دال سیاه، مرغابی بلوچی، زردپره رخ زرد، عقاب دریایی دم سفید، پلیکان پاخاکستری، باکلان کوچک، لاچین، پاشکلک بزرگ، فلامینگو کوچک، کبوتر دریایی ایرانی، زنگوله بال، از رده خزندگان، لاک پشت برکه‌ای اروپایی، از رده ماهی‌ها، کوسه ماهی سفید گونه، کوسه بزرگ، کوسه نوک سیاه، کوسه ساحلی نوک سیاه، کوسه ساحلی شنی، کوسه ماهی سرچکشی، کوسه ماهی ببری، کوسه ماهی اروپایی نوک سیاه، ماکو باله کوتاه، ماهی چهارگوش قدکوتاه، ماهی چهارگوش ژاپنی، کوسه ماهی آبی رنگ، ماهی سرچکشی کنگره‌دار، ماهی چهارگوش خال آبی، کوسه ماهی ساحلی نوک سفید، از رده دوزیستان، قورباغه درختی اروپایی، سمندر تاجدار بزرگ، سمندر جویبار ایرانی جزء گونه‌های دارای «ریسک کم و در شرف تهدید» هستند.

www.iren.ir