روزت مبارک استاد فرزانه

عارفان با عشق عارف می شوند

 

بهترین مردم معلم می شوند

 

عشق با عارف مکمل میشود

 

هر که عاشق شد معلم می شود.