قطع صدها اصله درخت در دل کویر

ایرن: زمینخواران صدها اصله درخت کهنسال جنگلهای کهور در دل کویر کرمان را شبانه با بولدوزر ریشه کن و همانجا خاک کردند.

گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین خواران با قطع بیش از 400 اصله درخت کهنسال در جنگلهای منحصر بفرد کهور ریگان ضربه جبران ناپذیری به طبیعت خشک و بیابانی منطقه وارد کردند.
شهرستان ریگان یکی از مناطق محروم استان کرمان است که در منطقه ای کویری واقع شده و به دلیل بیابانی بودن منطقه بسیاری از روستاهای این شهرستان در محاصره شنهای روان قرار گرفته اند.
این اتفاق درحالی رخ داده است که وجود جنگل منحصر بفرد کهور و گز در شهرستان ریگان علاوه بر جلوگیری از گسترش بیابانها به روستاهای مسکونی یکی از محدود منابع جنگلی استان خشک و کویری کرمان هستند.
فرماندار ریگان در گفتگو با مهر با تائید قطع دهها درخت از جنگلهای منحصر بفرد کهور در شهرستان ریگان گفت: ابتدای هفته جاری زمین خواران با ادعای مالکیت قسمتی از زمین های جنگل کهور در شهرستان ریگان شبانه با چندین دستگاه بولدوزر اقدام به ریشه کن کردن بیش از 400 اصله درخت کهن سال کهور و گز در ابعاد بیش از 10 هکتار کردند.
محمد برزنگ افزود: این افراد مدعی مالکیت زمین این منطقه را دارند، هرچند مجرم اصلی این مسئله یک بار به دادگاه معرفی شده است اما این فرد برای دومین بار به دلیل قطع درختان و تجاوز به منابع طبیعی استان به دادگاه معرفی شده است و ما انتظار برخورد جدی با این فرد خاطی را داریم.
وی با اشاره به اینکه متخلفات پس از قطع درختان آنها را در همان منطقه مدفون کردند، افزود: وضعیت اقلیمی شهرستان ریگان از اسم شهرستان نمایان است و بسیاری از مناطق شهرستان در محاصره شنهای روان قرار دارد.
وی اضافه کرد: جنگل کهور در شهرستان ریگان یکی از عوامل اصلی جلوگیری از گسترش بیابانها است، ضمن اینکه در منطقه خشک و کویری شهرستان ریگان وجود تنها یک درخت نعمتی الهی محسوب می شود به همین دلیل انتظار برخورد قضایی با زمین خواران را داریم.
وی خاطرنشان کرد: منطقه ای که درختان آن قطع شده اند یکی از کانونهای بحرانی در خصوص حرکت شنهای روان است.
برزنگ گفت: تاکنون کارهای زیادی در خصوص تثبیت شنهای روان در منطقه انجام شده است که می توان به احداث جنگلهای دست کاشت کهور و گز در منطقه و مالچ پاشی اشاره کرد.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون 15 میلیارد تومان در این راستا در منطقه هزینه شده است و احیاء جنگلهای شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی خواستار حفاظت از درختان و جنگل کهور شد و گفت: باید در بین مردم فرهنگ سازی لازم در خصوص حفظ محیط زیست انجام شود.

www.iren.ir