هواپیمایی خورشیدی در سوئیس ساخته شد 
ایرن- رهاکیهان: هواپیمای خورشیدی که درسوئیس ساخته شده است بر آسمان جهان پرواز خواهد کرد.    

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران به نقل از شبکه بین المللی خبر محیط زیست، اولین استارت ساخت هوایپما با استفاده از انرژی خورشیدی در سال 2003 زده شد و بنیانگذاران این صنعت در طراحی هواپیما با استفاده از انرژی خورشیدی موفق شده اند که آن را کامل کرده و به پرواز در آورند.بنا بر اظهارات خلبان سوئیسی: در حال حاضر در جهانی که کاملاً به انرژِ های فسیلی وابسته است این کار نویدی است  برای توسعه رو به رشد تکنولوژِ های سبز. این هواپیما می تواند تا ارتفاع 9000 پایی پرواز کند و قابلیت کاهش این ارتفاع را نیز دارد و به میزان ذخیره انرژی در باطری خود حتی در هنگام شب نیز می تواند پروازکند.
در حال حاضر 70 نفر در تیم تحقیقاتی این پروژه در حال فعالیت هستند و ما می خواهیم بطور مستقل بدون استفاده از هیچ گونه سوخت فسیلی و یا سوختهای بیولوژیکی این کار را انجام دهیم.
" بورشبرگ " یکی از بنیانگذاران ساخت این هواپیما می گوید: به زودی نه سوخت فسیلی، نه دی اکسید کربن و نه آلودگی خواهیم داشت.این هواپیما در شرایط هوایی مناسب می تواند پروازی کامل و طولانی مدت داشته باشد.

                                                                                          www.iren.ir