نوروز، بین المللی شد

با تصویب یک قطعنامه در سازمان ملل متحد در نیویورک، «عید نوروز» به عنوان روز بین المللی «نوروز و فرهنگ صلح در جهان» به رسمیت شناخته شد.

              

به گزارش ایرنا از مقر سازمان ملل متحد، قطعنامه روز بین المللی نوروز با اجماع اعضای این سازمان به تصویب رسید و به این ترتیب نوروز ایرانی به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شد.این قطعنامه که توسط نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل و در یک ابتکار عمل مشترک با آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به عنوان کشورهایی که نوروز را در سطح ملی گرامی می دارند، آماده شده بود. هندوستان، آلبانی و مقدونیه نیز پیش از رأی گیری به جمع بانیان قطعنامه پیوستند.فعالیتهای مربوط به این قطعنامه از مهر ماه سال جاری و پس از توافق در مورد متن این پیش نویس قطعنامه میان ایران و کشورهای یاد شده آغاز شد.
این متن توافق شده به شش زبان رسمی سازمان ملل ترجمه شده و از اوایل آذرماه 88 در اختیار کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت.پس از آن رایزنیهای گسترده ای با کشورها برای نیل به حمایت عمومی اعضا سازمان ملل از این قطعنامه آغاز شد.این رایزنیها سی ام بهمن ماه به پایان رسید و بدین ترتیب متن قطعنامه آماده معرفی و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گردید و مجمع عمومی سرانجام در چهارم اسفند ماه قطعنامه «روز بین المللی نوروز» را در چارچوب ماده 49 در دستور کار خود قرار داد و تحت عنوان «فرهنگ صلح» به تصویب رسانید.این قطعنامه در 17 بند مقدماتی وپنج بند اجرایی تنظیم شده است. بندهای اجرایی این قطعنامه به شرح زیر هستند:
1 - شناسایی اول فروردین ( 21 مارس) به عنوان روز بین المللی نوروز
2 - استقبال از تلاشهای کشورهایی که نوروز را گرامی می دارند در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنتهای نوروزی.
3 - تشویق سایر کشورها به آگاه سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز به طریق مقتضی.
4 - درخواست از کشورهایی که نوروز را گرامی می دارند برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنتهای نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه بین المللی.
5 - دعوت از کشورهای علاقه مند، نظام ملل متحد، کارگزاریهای تخصصی ملل متحد بویژه یونسکو، صندوقها و برنامه های ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقه ای و سازمانهای غیر دولتی برای شرکت در مراسم نوروزی

                                                                        qudsdaily.com