بزرگترین موج انقراض در 60 میلیون سال گذشته


ایرن- انقراض روزانه 150 گونه گیاهی و جانوری کره زمین را با بزرگترین موج انقراض در 60 میلیون سال گذشته رودررو کرده است.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران و به نقل از برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) موج کنونی انقراض گونه های حیات در کره زمین یکی از شش نابودی بزرگ حیات در 3/5 میلیارد سال گذشته است. این زمانی است که نخستین نشانه های حیات در اقیانوسها پیدا شد. هر پنج موج دیگر عمدتا عامل اقلیمی داشته اند و این نخستین بار است که یک گونه زنده (انسان) باعث انقراض گسترده گونه های دیگر میشود. دانشمندان تخمین زده اند که سرعت انقراض گونه های حیات هم اکنون یک تا ده هزار بار سریع تر از روند تاریخی معمول آن است.


                                                                           www.iren.ir