«سهره زرد» هم تهرانی شدبا ورود «سهره زرد» به تهران، تعداد گونه های پرندگان در تهران به 148 عدد رسید.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، پرویز بختیاری، پرنده شناس گفت: با توجه به برآوردهای اولیه به نظر می رسید که در تهران حدود 60 تا 70 گونه پرنده وحشی وجود دارد. اما هر ساله که این تحقیقات بیشتر شد متوجه شدیم که تنوع پرندگان نیز بیشتر شده است.وی افزود: در شهری مثل تهران این نوید خوبی است که این شهر می تواند پذیرای 148 گونه پرنده باشد. آخرین گونه ای که در تهران مشاهده شده سهره زرد است که توسط دانش آموختگان گروه پرنده نگری طرلان در غرب تهران و پاک پردیسان ثبت شده است.
بختیاری ادامه داد: در گذشته گزارشهایی مشکوک مبنی بر ثبت ورود این پرنده داشتیم اما مشاهده آن را ثبت نمی کردیم چون مشکوک بودیم اما اخیرا طی 3 روز متوالی حضور این پرنده در تهران ثبت شد.

                                                                                qudsdaily.com