حریم تالاب پریشان تا پایان سال میله گذاری میشود

مدیر کل طرح ملی تالاب ها از میله گذاری برای مشخص شدن حریم تالاب پریشان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش میراث خبر،علی نظری دوست گفت :امکانات اولیه فراهم شده و میله های مورد نیاز برای تعیین حریم تالاب پریشان آماذه است و به زودی کار میله گذاری آغاز می شود و تا پایان سال جاری این کار نیز به اتمام می رسد.وی همچنین درباره تعیین حریم دریاچه ارومیه گفت:85درصد از مساحت دریاچه ارومیه میله گذاری شده و این پروژه نیز بزودی به پایان می رسد.

تعیین حریم تالاب پریشان در حالی انجام می شود که برخی کارشناسان نسبت به برداشت بی رویه از آب های سطحی و تجاوز به حریم دریاچه پریشان اظهار نگرانی کرده اند.

تالاب پریشان در سال گذشته دچار خشکسالی شد و قسمت عمده این تالاب به طور کامل خشک شد.مسئولان محیط زیست تنها خشکسالی را عامل این خشک شدن می دانند،اما کارشناسان اعتقاد دارند برداشت بی رویه از چاههای عمیق کنار دریاچه توسط کشاورزان محلی یکی از دلایل اصلی خشک شدن بستر این تالاب است.

تالاب بین المللی پریشان با 42 کیلومتر مربع مساحت در 14 کیلومتری شرق کازرون واقع شده است.

                                                              قدس-۶٣١٣