به تازگی شرکت هایی که ایمنی ریل های قطار را در کشور ژاپن تامین می کنند، با مشکل مرگ تعداد زیادی لاک پشت که تلاش می کردند از روی ریل ها بگذرند مواجه شدند که ابتکار مهندسی جوان آن را حل کرد.

البته مشکل فقط سلامت لاک‌پشت‌ها نبود و شاید نیمی از مشکلات گیرکردن لاک‌پشت‌ها لابه‌لای ریل‌های متحرک باشد. بعد از گیرکردن آنها جابه‌جایی ریل‌ها و تغییر مسیر قطار تا زمان برداشتن لاک‌پشت غیرممکن می‌شد.


شینجی تاکشیما، مهندس جوان راه آهنی که به تازگی در شرکت کنترل کیفیت ریل شاتو مشغول به کار شده با طراحی و ساخت زیر گذر های متعدد در مسیر حرکت لاک پشت ها، جان تعداد زیادی از آنها را نجات داد.

او به مجله روزنامه ژاپن تایمز گفت:" مشکل در این بود که نمی دانستم ارتفاق زیر گذر باید چه مقدار باشد تا جان لاک پشت ها حفظ شود. "