به اطلاع تمامی دوستان می رساند طبق برنامه ریزی جدید سازمان سنجش کنکور دکتری سال 95 با یکسری تغییرات ویژه برگزار می گردد.

1- آزمون سنجش علمی داوطلبان دوبار در سال و در اسفند 94 و آبان 95 برگزار می گردد.

2- مدت اعتبار کارنامه علمی صادره از سوی سازمان سنجش دوسال تعیین گردید.

3- تعداد دروس اختصاصی این رشته 3 درس (1- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2- شناخت محیط زیست 3- اکولوژی) می باشد.

4- آزمون در 3بخش 1- زبان عمومی با ضریب 1 و 2- استعداد تحصیلی با ضریب 1 و 3- دروس امتحانی با ضریب 4 می باشد.

عنوان رشته امتحانی صرفا برای انجام مراحل اجرایی آزمون است و عنوان رشته و گرایش در زمان ثبت نام اعلام می شود. 

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری آزمونهای سال 1395 بدین شرح اعلام می گردد.

ردیف

نام آزمون

تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون

1

آزمون دکتری سال 1395-نوبت اول

94/10/6 تا 94/10/15

94/12/14

2

آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سال 1395

94/9/16 تا 94/9/22

95/2/16

95/2/17

3

آزمون سراسری سال 1395

94/11/19 تا 94/11/28

95/4/24

95/4/25

4

آزمون دکتری سال 1395-نوبت دوم 

95/5/24 تا 95/5/30

95/8/7