عناوین برخی از یایان نامه های دفاع شده دانشجویان وروی 91 در گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- ارزیابی زیستگاه دارکوب سیاه در پارک ملی گلستان: سارا چمانه ­فر-راهنما: دکتر حسین وارسته- مشاوران: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

- بررسی جامعه پرندگان رودکناری در شیبی از کاربرهای مختلف (مطالعه موردی: رودخانه زیارت)- زهرا سپهری (بنجخی)- راهنما:  دکتر حسین وارسته - مشاوران: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی- دکتر علیرضا میکائیلی

- بررسی رژیم و هم­پوشانی نیچ غذایی جغد کوچک و دلیجه در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار- سکینه رجایی- راهنما: دکتر حسین وارسته – مشاوران: دکتر حمیدرضا رضایی- دکتر جمشید درویش

- بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای غزال غرب و جنوب غرب کشور براساس ژن سیتوکرومb- فصیحه محمدی- راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی

- بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای غزال در استان یزد براستفاده از توالی یابی ژن سیتوکرومb-سپیده کاردل - راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی-  دکترمحمودرضا همامی- مشاوران: مهندس حسن اکبری

- تبارشناسی و بررسی تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه در 5 حوزه شمالی ایران- فرزاد هوشیار- راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی- مشاوران: دکترمهوش سیفعلی-دکتر رسول قربانی

- بررسی انگل­های خارجی و داخلی جوندگان در منطقه ترکمن صحرا- منیره قلی پوری- راهنما: دکتر حمیدرضا رضایی- مشاوران: دکتر سمیه نمرودی-دکتر فاطمه عرب خزائلی

- بررسی تاثیر خشکه داران مرده و سرپا برجامعه پرندگان پارک ملی گلستان- هدی خوش ظاهر- راهنما: دکتر حسین وارسته- مشاوران: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

 با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای این دانشجویان عزیز