جبیرهای شیراحمد و آینده پیش رو...

انتقال...مرگ...بهبود وضعیت؟؟؟

بدنبال کاهش چشمگیر تعداد جبیرهای سایت تکثیر جبیر شیراحمد وخبر مبتنی به انتقال همین تعداد به سایت تکثیر سلامی خواف، طبیعت دوستان سبزواری توانستند با بازکردن پای فرماندار و مسئولین دولتی، اداره کل محیط زیست خراسان رضوی و شهرستان سبزوار را از انجام این انتقال (که بقولی تنها پاک کردن صورت مسئله  وضعیت نابسامان و عدم پاسخگویی و تلاش برای رفع مشکلات این مشکل بود ) منصرف کنند.

طبیعت دوستان و متخصصین مخالف با انتفال تعداد باقیمانده جبیر معتقدند که شیراحمد با رساندن تعداد جبیرها حتی به 70 راس نشان داده است که پتانسیل لازم ازنظر داشتن معیارهای  منطقه ای که معرفی مجدد یک گونه باید دارا باشد خوب عمل کرده و کاهش وحشتناک این گونه در معرض خطر دلایل دیگر بویژه مدیریتی دارد.

در ادامه با معرفی یکی از وبلاگهای موثر که تمامی اخبار مربوط به جبیرهای باقیمانده منطقه و تصمیمات مدیران را پوشش می دهد، امیدواریم با اطلاع رسانی به طبیعت کشور خود که تنها امانتی در دست ماست کمکی هرچند اندک داشته باشیم.

وبلاگ طبیعت دوستان سبز سبزوار

http://poormohebbi.blogfa.com/