در این مطلب  تفاوتهای موجود بین پلنگ (Panthera pardus )و یوزپلنگ(Acinonyx jubatus) بررسی می شود.

به تعبیری یوزپلنگ: یوز+ پلنگ

شماره

یوزپلنگ

پلنگ

1

وجود خط اشکی سیاه رنگ که در ناحیه صورت از گوشه چشم به گوشه دهان امتداد دارد

خط اشکی ندارد

2

خالها و در واقع لکه های پوست سیاه رنگ و توپر هستند

لکه های پوست توخالی و به اصطلاح رز مانند می باشند(شبیه گل رز)

3

وجود موهای پشت گردن

این موها وجود ندارد

4

ناخن ها همواره بیرون از غلاف است در واقع پنجه ان شبیه سگ سانان است

ناخن ها در غلاف و در مواقع نیاز ناخن ها را از غلاف بیرون می آورند.

5

سر کوچک و بدنی مناسب برای دویدن دارد

-------

6

در خطر جدی انقراض است و تعداد کمی از آن در دشت‌های مرکزی ایران وجود دارد

 زیستگاه صخره ای

7

وجود حلقه های سیاه رنگ در انتهای دم

این حلقه ها وجود ندارد

توضیحات:عکس قسمت یوز مربوط به یوزپلنگ پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم بانام کوشکی است (کوشکی نام این یوزپلنگ که در واقع برگرفته از نام خانوادگی محیط بانی است که این یوز را به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده بود )