این بازدید که در تاریخ 21/2/92 ودر اوج روزهای درس و دانشگاه بود واقعا به شخصه من رو از فکر مشغله های جاری بیرون آورد.حضور در اداره محیط زیست با عکاسی از توله کفتاری بود که اهالی منطقه  این توله سرگردان رو پیداکرده بودند و به محیط زیست تحویل داده بودند.با توجه به اینکه توله خیلی کوچک بود وزمان جداشدن از مادرش نبود احتمال اینکه مردم و بویژه بچها این حیوان را از لانه اش خارج کرده باشند میرفت.

 حضور ما در منطقه اوج فصل زادآوری و شکوفایی بود منطقه با تولدهرگونه جان تازه ای میگرفت.دیدن یک جفت عقاب طلایی پای آشیانه و مواظب و تامین غذا نشان از انتظار آسمان برای درآغوش کشیدن عقابهای طلایی جوان بود.

در این بازدید برای اولین بار از مناطقی نظیر تپه ماهورها و کوه و ماسه بادی و منطقه ای برخی از اهالی بومی فصل بهار آنجا ساکن می شدند دیدن کردیم.

در این آگاما با وجود استرس ابتدا زیرشکم برنگ بنفش و بتدریج دست و پا آبی پررنگ و دم زرد مایل به نارنجی و سر سبز کمرنگ می شود.البته یه عادت آفتابگیری هم دارند که بلااستثنا هنگام آفتاب ظهر میتوان آناه را روی فنس ها دید(فک کنم اگه براشون ارزیابی زیستگاه انجام بدیم زیستگاشون بشه:روی فنسنیشخند)

رکورد: دلیجه.چکاوک کاکلی.کرکس مصری.یک جفت عقاب طلایی.زنبورخوار.سبزقبا.سنگ چشم خاکستری بزرگ.تیهو.جغدکوچک.سارگپه پابلند.لاک پشت.لاسرتا.آگاما.آهو

باتشکر ویژه از تیم همراه:مهندس عظیمی نیا.مهندس عمرانی.مهندس نزل آبادی و مهندس شم آبادی