بازدید از پناهگاه حیات وحش شیراحمد23/12/ 1391هدف از این فیلد برداشت نمونه از رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه و دیدن گونه های دیگر این منطقه بود.

ریمه جغد کوچک

گله آهو

ماده باقرقره شکم سیاه

چیزی که توجه من رو جلب می کرد مردم بومی منطقه بود که برای جمع کردن گیاه کما به اطراف منطقه آمده بودند و بعضی از آنها هم وارد منطقه شده بودند از جمله پیر مرد کهنسالی بود که زیر محدوده فنس کشی را از دو طرف با بیل و ابزاری که داشت کنده بود و وارد منطقه شده بود.

دخل و تصرف به پوشش گیاهی منطقه که حیات وحش بویژه آهوان( با توجه به فرارسیدن فصل زادآوری و تامین غذا برای بره ها)به آنها احتیاج دارند از یک طرف و بازشدن راه ورود سگ های گله و ولگرد به منطقه از طرف دیگر اسیب هایی را به منطقه وارد میکنند.بعد از توجیه کردن این پیرمرد و پر کردن چاله توسط محیط بان همراهمان مهندس شم ابادی (خودشون این چاله رو پر کردن چون بعداً می گن به زور پیرمردی رو وادار به کار کرده درصورتی که ایشون اجازه بازداشت و جریمه رو داشتند اما به اینکه راه حل همیشه این نیست رسیدند) به بیرون کردن سگ ها از منطقه هم پرداختیم.

گونه های رکورد شده: سارگپه پابلند، جغدکوچک، چکاوک کاکلی، دلیجه معمولی،18قطعه باقرقره شگم سیاه، 2گله بزرگ آهو

با سپاس فراوان از: مهندس شم آبادی، مهندس نزل آبادی و مهندس کلاته