نمایی کلی

نمایشگاه عکس

کارگاه تاکسیدرمی

وقتی پرنده های کوچولو می افتن داخل میست نتنیشخند

 

باتشکر از همکاری همه دوستان محترم..........