انجمن علمی محیط زیست گرگان بمناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:

1) نمایشگاه عکس حیات وحش و محیط زیست

این نمایشگاه که شامل تصاویر عکاسی شده توسط اساتید و دانشجویان محیط زیست می باشد طی زمان هفته پژوهش در معرض دید عموم قرار می گیرد و بعد از آن برای همیشه در راهروی گروه محیط زیست نصب می گردد. 

2)غرفه بزرگ انجمن علمی محیط زیست

این غرفه که نمایانگر اکوسیستم طبیعی کوهستان و تالاب و جنگل است و به نحوی نمایانگر رشته محیط زیست و فعالیت های پژوهشی آن می باشد همزمان با نمایشگاه عکس در پردیس شماره 1(خیابان شهید بهشتی)