سلام وعرض ادب خدمت همراهان...طی دو پست متوالی گوشه هایی از   طبیعت زیبای گرگان را به نمایش گذاشتم...

4) پارک جنگلی النگدره

5) بندر ترکمن

با نهایت سپاس از خانم سمیرا مختاری و مادر محترمشان که به واسطه حضورشان و اشتیاق و انرژی فوق العادشون تونستیم طی 3روز متوالی از طبیعت گرگان دیدن کنیم.