اعضای هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه گرگان

از سمت راست بترتیب (دکتر حمیدرضا رضایی - دکترعبدالرسول سلمان ماهینی - دکتر حسین وارسته) جلسه معارفه دانشجویان ارشد محیط زیست91 سالن دکترچمران

تخصص

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

کاردانی

هیات علمی

مناطق حفاظت شده.پارک های شهری وجنگلی

طراحی محیط زیست/استرالیا

طراحی محیط زیست/تهران

شیلات ومحیط زیست/گرگان

 

------

دکتر مرجان محمدزاده

طرح ریزی،برنامه ریزی ومدیریت مناطق تحت حفاظت.پارکهای خارج شهری.توریست وتوریسم

محیط زیست/استرالیا

محیط زیست/تهران

 شیلات ومحیط زیست/گرگان

 

------

دکترسیدحامدمیرکریمی

 

ژنتیک حیات وحش ومسائل اکولوژی وزیستگاه

 

تنوع زیستی/فرانسه

 

محیط زیست/تربیت مدرس

 

شیلات ومحیط زیست/گرگان

 

 

گیلان

 

دکترحمیدرضا رضایی

 

ارزیابی ومدلسازی

GIS-RS

 

استرالیا

 

کرج

 

شیلات ومحیط زیست/گرگان

 

 

گیلان

 

دکترعبدالرسول سلمان ماهینی

 

مدیریت واکولوژی حیات وحش

 

مالزی

 

تربیت مدرس

 

شیلات ومحیط زیست/گرگان

 

 

------

دکتر حسین وارسته

حقوق محیط زیست

 

 

 

 

 

دکترعقیلی

 

 

 

 

 

دکترمیکائیلی

 

پردیس دانشگاه گرگان واقع در منطقه افسران:محل تحصیل دانشجویان گرایش های منابع طبیعی و کشاورزی(تاریخ عکس مهر1390)