اطلاعیه(شماره 1)

همایش کشوری کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست در تاریخ 7و8خردادماه91برگزار می شود گفتنی است زمانی از این همایش را برای بازدید از پناهگاه حیات وحش شیراحمد استان خراسان رضوی در نظر گرفته ایم.

اطلاعیه هزینه ها(شماره 2)

شرکت در این همایش به 2صورت شرکت کننده آزاد و شرکت کننده ارائه دهنده مقاله می باشد که هزینه های جاری بصورت ذیل در نظر گرفته شده است.

هزینه اسکان:150000 ریال

هزینه ثبت نام مقاله:100000ریال

دانشجویان پس از پرداخت هزینه ها به شماره حساب  0008293174742 بانک تجارت بنام خانم سکینه رجایی فایل اسکن شده فیش پرداخت را به آدرس ایمیل همایش ارسال کرده و اصل فیش را در روز همایش بهمراه داشته باشند.

 توجه: اگر تمایل دارید به صورت آزاد در این همایش شرکت کنید لطفا با دبیر خانه همایش تماس بگیرید تلفن دبیرخانه: 09158537143 

 

اطلاعیه(شماره 3 )

برای آن دسته از دانشجویان  دانشگاه هایی که علاقه مند به شرکت جمعی در همایش از طرف دانشگاه محل تحصیل بصورت آزاد هستند تخفیفی در هزینه اسکان در نظر گرفته می شود.

................................................................................................. 

 

آدرس دبیر خانه : استان خراسان رضوی- شهرستان سبزوار – بالاتر از شهرک توحید- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا وعلوم محیطی - گروه محیط زیست- انجمن علمی محیط زیست تلفن دبیر خانه: 09158537143 خانم مریم امیدی