کسب عنوان دانشجوی نمونه کشور رو به خانواده ی عزیزم و تمامی کسانی که در این راه من را باور داشتند تبریک میگویم.شنیدن خبر برگزیده شدنم آن هم در جمع صمیمی دوستانم افتخار دیگری بود که نصیبم شد طوری که خوشحالی من در شور و نشاط آنان گم شده بود ،همین جا از تمامی دوستانی که به نحوی با تبریکاتشان من رو مفتخر کردند سپاسگذارم و سلامتی و شادکامی را برایشان خواهان.امیدوارم لیاقت تمامی الطاف خدا و محبت دیگران را داشته باشم.

عکس دسته جمعی دانشجویان نمونه کشور سال1390 در جمع صمیمانه با ریاست محترم جمهور

در صفحات اینترنتی زیر می توانید از تمامی جزئیات انتخاب دانشجویان نمونه و اظهار لطف رسانه ها و دوستان درمورد من دیدن کنید.

http://www.sttu.ac.ir/?p=1812

http://sabzevarema.com/show_news.php?c=555

http://salamsabzevar.com/fa/pages/?cid=7626

http://sarsang.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=475:1390-12-08-11-35-26&catid=68:1389-09-15-16-33-25&Itemid=760

http://sarsang.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=468:1390-12-06-12-38-56&catid=67:art&Itemid=759