تصاویر مربوط به بازدید از پارک ملی گلستان درس فنون و مدیریت حیات وحش دانشجویان تربیت معلم سبزوار مدرس جناب اقای دکتر وارسته...

روز اول 3/9/90 محیط بانی تنگه گل پارک ملی گلستان(روز پاییزی)

روز دوم4/9/90 محیط بانی میرزابایلو فیلد دشت میرزابایلو وبعد از3دفعه ژشت در موزه بودن ...بازدید از موزه حیات وحش در سایت میرزابایلو(روز برفی)

دوستان عزیز در پست های آینده با گزارشی مفصل و علمی از این سفر دوروزه که همراه با دیدن نمونه هایی بود در خدمتم.

سرمای دشت میرزابایلو واستتار پوششی دوستان

دانشجویان محیط زیست تربیت معلم سبزوار در جمع دوستان ارشد دانشکده گرگان و استاد وارسته

شناسایی کنید جایزه بگیرید؟؟؟نیشخندگاهی وقت هاهم  شناسایی مهندسا سخت میشه ها؟؟؟

            راستی فرصت مناسبیه تا از میزبانهامون در سفر اوایل مهربه گرگان و دانشکده علوم کشاوررزی ومنابع طبیعی وپردیس خانم هادیه پرقلی زاده خانم خلیلی وخانم ثنایی وخانم دیوبند وبخصوص دوست و همکلاسی عزیزمون خانم مینا فندرسکی تشکر وقدردانی کنم.

وعکسی از طبیعت نهارخوران گرگان در این سفر