آثار فعالیت های انسانی، شهرها، جاده ها، خطوط انتقال انرژی، پروازها، ... هر روز بیشتر و بیشتر سیاره را تحت تاثیر قرار می دهند.سی ان ان در مطلبی از تهیه تصاویری توسط یک پژوهشگر کانادایی خبر داده است که تغییرات ناشی از فعالیت های انسانی را بر روی زمین به تصویر می کشند.در تصویر نمونه ی زیر لوله ها به رنگ نارنجی، خطوط انتقال به رنگ سفید و در نهایت کابل های زیر دریا نمایش داده شده اند.        

  .Images protected by copyright @ Globaïa