دوست عزیزم سرکار خانم «زهرا نقدی»

با نهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرامش همراه با صبر جمیل را برای شما و نعمات و برکات بهشتی را برای پدرتان خواهانم.