روز جهانی محیط زیست ٢٠١١

شعار:'جنگل‌ها: طبیعت در خدمت شما'

میزبان:هند با بیش از ۴٠سال تلاش در اجرای پروژه های محیط زیستی