و اما بعد از اون همه درس خوندن و انتظار طاقت فرسا برای اعلام نتایج کنکور ارشد محیط زیست امسال خبرهای مسرت آمیز از طرف دوستان به گوشمان رسید.رتبه هایی که نوید بخش آینده روشن دوستان برای ادامه تحصیل در رشته های مطرح در دانشگاه های مطرح بود.

اطلاعاتی از تعداد پذیرفته شدگان:

سال 90=135نفر
سال 89=نزدیک 100نفر
سال 88=نزدیک 70 نفر
سال 87=نزدیک 40 نفر
سال 86=نزدیک 30نفر
امار تقریبی و نادقیق است

بنا به درخواست یکی از مخاطبین درصدهای رتبه های برتر امسال رو در این پست قرار میدم امیدوارم با کمک دوستان بتونیم کاملش کنیم تا راهنمایی باشه برای سایر داوطلبین...(مطالب تکمیل می شود)

درصدهای رتبه 6 کنکور ارشد امسال:

زبان 3%

آلودگی 83%

اکولوژی حیات وحش 59%

شناخت و حمایت محیط زیست 73%

ارزیابی و آمایش سرزمین 62%

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری 79%

 درصدهای رتبه 37 کنکور ارشد امسال:

آلودگی 33/73%

اکولوژی حیات وحش 33/53%

شناخت و حمایت محیط زیست 89/68%

ارزیابی و آمایش سرزمین 11/51%

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری 56/65%