دلیجه کوچک (Falco naumanni) از پرندگان شکاری راسته شاهین سانان و تیره شاهینیان- استان گلستان- بندر ترکمن (Lesser kestrel  from Falconidae)

در یک کلنی بزرگ بسیاری از جوجه ها بخاطر سقوط از لانه و حمله صیادان از بین می روند...