تقدیم آخرین عکسهای حضورم در گرگان و استان گلستان به تمامی دوستان عزیزم

آبشار علی آباد کتول

اسکله بندرترکمن